Etický kodex

Děláme práci, která nás baví, a kterou máme rádi. S manželkou jsme vypracovali seznam zásad, kterými se naše farma hodlá řídit:

 

  • Neslibujeme to, co nemůžeme splnit.

  • Podáváme pouze pravdivé a nezkreslené informace.

  • Vše co děláme, se snažíme dělat s co nejvyšší profesionalitou a pečlivostí.

  • Dodržujeme právní řád České republiky, včetně veškerých veterinárních předpisů.

  • Nesnažíme se věci „ošulit“.

  • Pomáháme tam, kde je to potřeba (rady, konzultace).

 

Tyto zásady platí ve všech oblastech naší činnosti, tedy při výrobě medu, výrobě oddělků a odchovu ušlechtilých matek.

Důvěra a spokojenost našich zákazníků nás maximálně zavazuje.