Vyzimovaná včelstva

Vyzimovaná včelstva dodáváme na 9 rámkách 39 x 24 cm nebo 10 rámkách langstroth 2/3. O rámkách platí totéž co u popisu oddělků. Každé včelstvo má označenou mladou matku F1 od některé z našich plemenných matek, odchovanou v červenci nebo srpnu 2019. Včelstva jsou vyšetřena na přítomnost moru včelího plodu a ošetřena proti varroáze jednak podzimní fumigací v bezplodovém období a zimní aplikací kyseliny šťavelové (VarroMed). Včelstva mají potenciál plného využití jarní snůšky. 

Ceník pro sezónu 2020 naleznete zde.