Ušlechtilé matky

Jsme šlechtitelský chov pro včelu medonosnou kraňskou, dle uznaného šlechtitelského programu ČSV.

K produkci ušlechtilých matek využíváme genetický materiál, který nám dodává zejména Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. – Šlechtitelský chov Kývalka.

Pro sezónu 2024 máme připraveny inseminované matky těchto evid. č.:

CCZKYV200132 CCZKYV230051
CCZKYV230004 CCZKYV230057
CCZKYV230038  

 

Genetickým základem inseminovaných matek z Kývalky je linie SINGER.

V minulosti jsme rozchovávali potomstvo od matek více kraňských linií dodávaných z různých vyšších šlechtitelských chovů (vč. linie SKLENAR, VIGOR, DOL). Materiál dodávaný ze šlechtitelského chovu Kývalka dle našich zkušeností prokázal dlouhodobě nejvyšší kvalitu. Od roku 2018 osazujeme všechna naše kmenová včelstva testovacími matkami F1 od inseminovaných matek, které kupujeme každý rok v počtu 3 ks. Včelstva pak sledujeme a vyhodnocujeme. K chovu matek používáme pouze genetický materiál od prověřených plemenných inseminovaných matek, jejichž potomstvo F1 vykazuje v našem provozu dlouhodobě nejlepší výsledky. Ze sledovaných vlastností nás zajímá zejména medný výnos, který je do určité míry spjatý s výkonností matek a dále mírnost a nerozbíhavost. Naše včelstva zimují s malým počtem mrtvolek a netrpí na nosemózu ani na zvápenatění včelího plodu. Stavební pud je vynikající. Vzhledem k tvorbě a prodeji oddělků je každé naše včelstvo nuceno každý rok vystavět alespoň 2 nástavky mezistěn.

Jelikož je do původního genetického základu linie SINGER zabudováno více prvků, včetně genetické informace včelích populací po desítky let chovaných v oblasti, kterou včelařsky pokrýváme, označujeme námi rozchovávané matky jako KADLIČKY.

Pro chov matek nepoužíváme oplodňáčky. Chov matek probíhá v 10 rámkových oddělcích, které umožňují plné rozkladení. Pro předejití rojových nálad v našich včelstvech, včelaříme metodikou cíleného chovu trubců. Stavební rámky pro trubčinu vkládáme do včelstev již v druhé polovině března. V době páření matek jsou proto na trubčích shromaždištích k dispozici statisíce kvalitních trubců od prověřených včelstev s výběrovými matkami. Rozkladené matky jsou následně dále selektovány. K prodeji jdou pouze mmatkaatky robustní, bez viditelných defektů s ověřenou výkoností. Pro rozchovávaný materiál je typický kromě mírnosti zejména prudký jarní rozvoj a extrémní výkonnost matek. Tomu je třeba přizpůsobit způsob včelaření. Obrovská hmota včel potřebuje velký prostor. Pokud včelstvo prostor nemá a včelař podcení včasná protirojová opatření, včely se vyrojí. Při správném způsobu včelaření je velké množství včel, typické pro náš rozchovávaný materiál, schopno plně využít jakoukoliv snůšku a nanosit velké, ale opravdu velké množství květového i medovicového medu.