Ušlechtilé matky

Jsme šlechtitelský chov pro včelu medonosnou kraňskou, dle uznaného šlechtitelského programu ČSV.

K produkci ušlechtilých matek využíváme genetický materiál, který nám dodává Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. – šlechtitelský chov Dol a Kývalka.

Pro sezónu 2019 máme připraveny inseminované matky těchto evid. č.:

CCZKYV170058 CCZDOL170032
CCZKYV180032 CCZKYV180074
CCZKYV180064  

Genetickým základem inseminovaných matek z Kývalky je linie SINGER.

Matky F1 jsou dostupné v termínech 15.7., 5.8., 19.8. 2019 nebo na dotaz od května do srpna. Odchované matky však přednostně využíváme pro výrobu oddělků.

Pro vlastní kmenová včelstva dále rozchováváme materiál, který se v minulých letech nejlépe osvědčil v provozu. Kromě mírnosti a dalších doprovodných vlastností nás zajímá především medný výnos. Na požádání můžeme dodat i tyto matky, které pracovně označujeme jako KADLIČKY

 

Pro chov matek nepoužíváme oplodňáčky. Chov matek probíhá v 10 rámkových oddělcích, které umožňují plné rozkladení. Pro předejití rojových nálad v našich včelstvech, včelaříme metodikou cíleného chovu trubců. Stavební rámky pro trubčinu vkládáme do včelstev již v druhé polovině března. V době páření matek jsou proto na trubčích shromaždištích k dispozici statisíce kvalitních trubců od prověřených včelstev s výběrovými matkami. Rozkladené matky jsou následně dále selektovány. K prodeji jdou pouze mmatkaatky robustní, bez viditelných defektů s ověřenou výkoností. Pro rozchovávaný materiál je typický kromě mírnosti zejména prudký jarní rozvoj a extrémní výkonnost matek. Tomu je třeba přizpůsobit způsob včelaření. Obrovská hmota včel potřebuje velký prostor. Pokud včelstvo prostor nemá a včelař podcení včasná protirojová opatření, včely se vyrojí. Při správném způsobu včelaření je velké množství včel, typické pro náš rozchovávaný materiál, schopno plně využít jakoukoliv snůšku a nanosit velké, ale opravdu velké množství květového i medovicového medu.