Ušlechtilé matky

Jsme šlechtitelský chov pro včelu medonosnou kraňskou, dle uznaného šlechtitelského programu ČSV.

K produkci ušlechtilých matek využíváme genetický materiál, který nám dodává Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. – šlechtitelský chov Dol a Kývalka, a dále Chovatelská stanice VČELPO, Jabloňany.

Pro sezónu 2018 máme připraveny inseminované matky těchto evid. č.:

 

CCZKYV160047 JAB 150331
CCZKYV170033 JAB 170115
CCZKYV170058 CCZDOL160068
  CCZDOL170032

 

Genetickým základem inseminovaných matek z Kývalky je linie SINGER, základem inseminovaných matek z Jabloňan je linie SKLENAR.  Matky F1 jsou dostupné na dotaz od května do srpna. Odchované matky však přednostně využíváme pro výrobu oddělků.

Pro vlastní kmenová včelstva dále rozchováváme materiál, který se v minulých letech nejlépe osvědčil v provozu. Kromě mírnosti a dalších doprovodných vlastností nás zajímá především medný výnos. Na požádání můžeme dodat i tyto matky, které pracovně označujeme jako KADLIČKY.matka