Ušlechtilé matky

Jsme šlechtitelský chov pro včelu medonosnou kraňskou, dle uznaného šlechtitelského programu ČSV.

K produkci ušlechtilých matek využíváme genetický materiál, který nám dodává zejména Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. – Šlechtitelský chov Kývalka.

Pro sezónu 2022 máme připraveny inseminované matky těchto evid. č.:

CCZKYV190279 CCZKYV200117
CCZKYV190243 CCZKYV210041
CCZSED200077 CCZKYV210031
CCZKYV200132  

 

Genetickým základem inseminovaných matek z Kývalky je linie SINGER.

V minulosti jsme rozchovávali potomstvo od matek více kraňských linií dodávaných z různých vyšších šlechtitelských chovů (vč. linie SKLENAR, VIGOR, DOL). Materiál dodávaný ze šlechtitelského chovu Kývalka dle našich zkušeností prokázal dlouhodobě nejvyšší kvalitu. V sezóně 2018 a 2019 jsme proto osadili cca 75% kmenových včelstev testovacími matkami F1 ze stanice Kývalka, které sledujeme a hodnotíme. Zbytek kmenových včelstev je osazen matkami pocházejících od včelstev, která v průběhu naší chovatelské činnosti vykazovala nejlepší výsledky. Ze sledovaných vlastností nás zajímá zejména medný výnos, který je do určité míry spjatý s výkonností matek a dále mírnost a nerozbíhavost. Naše včelstva zimují s malým počtem mrtvolek a netrpí na nosemózu ani na zvápenatění včelího plodu. Stavební pud je vynikající. Vzhledem k tvorbě a prodeji oddělků je každé naše včelstvo nuceno každý rok vystavět alespoň 2 nástavky mezistěn.

Ačkoliv jsou dodávané inseminované matky vybírány tak, aby byly pokud možno nepříbuzné, potomstvo od námi testovaných inseminovaných matek vykazuje co do sledovaných vlastností obdivuhodnou vyrovnanost. Jelikož je do původního genetického základu linie SINGER zabudováno více prvků, včetně genetické informace včelích populací po desítky let chovaných v oblasti, kterou včelařsky pokrýváme, označujeme námi rozchovávané matky jako KADLIČKY.

Pro chov matek nepoužíváme oplodňáčky. Chov matek probíhá v 10 rámkových oddělcích, které umožňují plné rozkladení. Pro předejití rojových nálad v našich včelstvech, včelaříme metodikou cíleného chovu trubců. Stavební rámky pro trubčinu vkládáme do včelstev již v druhé polovině března. V době páření matek jsou proto na trubčích shromaždištích k dispozici statisíce kvalitních trubců od prověřených včelstev s výběrovými matkami. Rozkladené matky jsou následně dále selektovány. K prodeji jdou pouze mmatkaatky robustní, bez viditelných defektů s ověřenou výkoností. Pro rozchovávaný materiál je typický kromě mírnosti zejména prudký jarní rozvoj a extrémní výkonnost matek. Tomu je třeba přizpůsobit způsob včelaření. Obrovská hmota včel potřebuje velký prostor. Pokud včelstvo prostor nemá a včelař podcení včasná protirojová opatření, včely se vyrojí. Při správném způsobu včelaření je velké množství včel, typické pro náš rozchovávaný materiál, schopno plně využít jakoukoliv snůšku a nanosit velké, ale opravdu velké množství květového i medovicového medu.